PROJEKTY

Finanční podpora Evropské unie byla poskytnuta na následující projekty:

NÁVRH SYSTÉMU PRO VZDÁLENÝ PŘÍSTUP OPERÁTORA LASERU s reg. číslem CZ.01.01.01/05/23_009/0002014

Cílem této realizace je umožnit zabezpečené ovládání stroje na dálku jediným operátorem. Jedná se o digitalizaci části výroby, která je z pohledu kvalifikace náročná a nemůže ji vykonávat každý zaměstnanec.


Vývoj inovativní platformy Grill Zone

V rámci testování naší nové aplikace pro ovládání unikátního zařízení GrillPoint bychom rádi obdrželi zpětnou vazbu z provozu aplikace. Ti, kdo si aplikaci naistalují se budou dobrovolně účastnit betatestování a velmi nám pomohou svou zpětnou vazbou. Jedná se již o třetí variantu aplikace, která je zatím nejvíce odladěná na obě platformy, tedy ANDROID a iOS.

Vzhledem ke značně diverzifikovanému souboru telefonů s různým hardware není lehké odladit správnou funkci aplikace. Prosíme Vás tedy o instalaci a zaslání zpětné vazby, jestli je vše v pořádku, nebo aplikace v určitém bodě padá.

Optimalizace je aktuálně vytvořena pro ANDROID 13 a iOS 16.7.1.

K dispozici je instalační balíček pro ANDROID zde: odkaz

Pro instalaci na zařízení s iOS prosím zašlete svou emailovou adresu na info@fiosoft.eu. Jakmile Vám na email odpovíme, pošleme také kód na testování aplikace. Dále si stáhněte a nainstalujte z AppStore aplikaci TestFlight. Poté aplikaci otevřete, klikněte na tlačítko REDEM, kde zadáte kód z emailu. Následně již bude GrillPoint aplikace viditelná a je možné ji začít testovat.

Podpůrná webová stránka je k dispozici zde: odkaz

Co nás zajímá?

Velmi oceníme podněty z řad potenciálních zákazníků, co by pro ně bylo vyhovující a co jim v aplikaci chybí. Samoobslužné grilovací stanoviště GrillPoint bude brzy volně k dispozici v areálu VŠTE v upraveném přístřešku s lavičkami a zázemím.


Finanční podpora Evropské unie byla poskytnuta na následující projekty:

Návrh nového systému, postupu a metod ve výrobních i nevýrobních procesech CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027778

Cílem projektu je zpracování vstupní procesní mapy (stávajícího stavu), která bude postavená na principu „Gemba walk“ v provozu s provázaností na back office systémy žadatele. Dále pak provést analýzu toku dat/informací mezi provozem a interním systémem a vypracování výstupové procesní mapy (návrhového stavu) a provozního manuálu.

Vývoj inovativní platformy Grill Zone CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026706

Cílem projektu je v souladu s Výzvou získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nového produktu, technologie, resp. služby prostřednictvím realizace projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve spolupráci s partnerskou VŠ.

Projekt je zaměřen na vytvoření autonomního, chytrého grilovacího stanoviště pro potřeby 21. století. Výsledky této činnosti povedou k zavádění inovace vyššího řádu.

Inovace sklízecího vozíku (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010771)

Sklízecí vozík

Předmětem poskytnutí dotace byl vývoj sklízecího nerez vozíku pro HO-RE-CA (hotely, restaurace, catering), výzkum použitých materiálů a provedení pevnostních zkoušek na vyrobený prototyp.

Cílem bylo získat unikátní sklízecí vozík inventáře, který není běžně dostupný na trhu.

Inovace manipulačního vozíku (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010769)

Předmětem poskytnutí dotace byl vývoj příručního manipulačního vozíku tříkolka o půdorysu ruční přepravky, výběr a výzkum zvoleného materiálu na konstrukci, dále materiálu koleček a povrchové úpravy a vyrobený prototyp.

Cílem bylo získat unikátní příruční manipulační vozík, který není běžně dostupný na trhu.

Souprava skládacího vozíku s dopravníkem (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012640)

Předmětem poskytnutí služby Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích je návrh a vývoj soupravy skládacího vozíku pro gastronádoby – řešení pantů se zámkem a návrh dopravníku s kapacitou pro pět vozíků – řešení jeho konstrukce a nosnosti s pevnostní zkouškou.

Cílem je sestavit unikátní soupravu skládacího vozíku s dopravníkem.

Marketing – ITB Engineering & Production s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013891

Cílem projektu je v souladu s výzvou posílit růstový potenciál společnosti ITB Engineering & Production s.r.o. (dále jen ITB), její schopnost a marketingovou připravenost nacházet nové zahraniční trhy, v rámci EU i mimo ni.

Projekt je zaměřen na usnadnění vstupu ITB na zahraniční trhy a zprostředkování prvotních kontaktů prostřednictvím zajištění její účasti na prestižních zahraničních gastro veletrzích.

Destrukce organominerálních olejových emulzí CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_220/0014214

Východiskem projektu je produkce odpadů – olejových emulzí producenty potravinářských výrobků a na Vysoké škole technické a ekonomické v ČB rozpracovaný výzkum v oblasti destrukce organominerálních olejových emulzí, u kterého byl nalezen nový směr pro budoucí aplikaci a komercializaci. Pro potřeby projektu bude vytvořen model destruktoru organominerálních olejových emulzí, na němž bude v laboratorních podmínkách zjišťována technická proveditelnost pro větší množství zpracování odpadu.

Modernizace výrobní haly ITB CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014789

Cílem realizace je modernizovat technicky nevyhovující a nevyužívaný průmyslový objekt, který se nachází na parcelním čísle 1201/58 v katastrálním území Č. Budějovice 4. Provedená modernizace umožní přesunout část stávající výroby do další budovy a tím zvýšit výrobní kapacity, podpořit zaměstnanost, zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců a přispět ke zlepšení prostředí obnovou zanedbaného průmyslového objektu.

Úspory energie ve společnosti ITB Engineering & Production CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014139

Cílem projektu je komplexní řešení k dosažení úspor energie ve výrobní hale. Provedená opatření budou mít vliv na snížení energetické náročnosti budovy a zajistí zvýšení účinnosti při nakládání s energiemi prostřednictvím zateplení objektu, výměny LED svítidel a dalších stavebních opatření.

Venkovní kuchyně ke grilům CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015383

Projekt se věnuje vývoji kuchyně pro venkovní grilování, která doposud na našem trhu chybí. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem Vysokou školou technickou a ekonomickou v ČB a je zaměřen na vývoj kuchyně včetně konstrukce, materiálů, řešení odpadů apod.

Inovativní technologie regenerace hliníku z TetraPaku CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_214/0017871

Cílem projektu je v souladu s výzvou realizovat transfer znalostí v oblasti regenerace uhlíků z TetraPakových obalů.

Lisovací přípravek pro výstředníkový lis CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020631

Projekt se věnuje inovaci stávajícího lisovacího přípravku na výstředníkovém lisu Lepa 100 V-A. Cílem projektu je vytvořit přípravek nový, který umožní sloučit tři operace lisování v jednu jedinou. Tím dojde k zefektivnění výrobního proces a minimalizaci výrobních nákladů. Uvedený přípravek bude použit pro výrobu vsunů do nerezových vozíků pro pekárny.

Lisovací a dělící přípravek CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0024161

Cílem projektu je  vývoj nového lisovacího a dělícího přípravku výstředníkového lisu v procesu výroby vsunů na pekařské vozíky. Toho bude docíleno pomocí rozvoje sdílení a přenosu poznatků, znalostí a know-how poradenských služeb mezi ITB a výzkumnou sférou.

Video služby:


Kontakt

ZAVOLEJTE NÁM

Máte konkrétní dotaz, představu či požadavek? Rádi Vám pomůžeme a domluvíme další postup. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 774 735 566

POŠLETE NÁM EMAIL

Je Váš dotaz obsáhlejší či obecnější? Pošlete nám ho na e-mail info@itb-ep.cz a my po jeho zpracování navrhneme nejvhodnější řešení.